Produto

Unha boa imaxe é fundamental para que un produto resulte atractivo para os potenciais clientes. Non abonda con que o producto sexa bo, ten que ademáis comunicar que o é.