Paisaxe

En estado puro ou alterada polas persoas. A paisaxe está ahí fora.